Disclaimer & privacy

Deze site wordt u aangeboden door Van Loon Group. De inhoud ervan is eigendom van Van Loon Group en mag daarom zonder schriftelijke toestemming niet worden verveelvoudigd. De inhoud van de site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Er mag niets van worden gekopieerd en/of aan worden gewijzigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de zijde van Van Loon Group.

Van Loon Group zet zich in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op deze site, maar geeft geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Alle in deze site vermelde informatie is onder voorbehoud.

Van Loon Group aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot de door Van Loon Group aangeboden sites, of uit het afgaan op informatie die op de site wordt verstrekt. Bepaalde links (doorverwijzingen) in onze sites brengen u naar sites van derden, waarbij Van Loon Group geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie. Deze sites van derden kunnen ook informatie bevatten over producten die niet bij Van Loon Group verkrijgbaar zijn.

Gegevens, suggesties, ideeën en materialen die u aan Van Loon Group toestuurt (al dan niet per e-mail of elektronisch vragenformulier) zijn in principe niet-confidentieel en mogen door Van Loon Group vrijelijk en zonder uw toestemming worden gebruikt. Alle gegevens die u stuurt naar een van de onder auspiciën van Van Loon Group ontwikkelde internetsites dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Van Loon Group behoudt zich het recht voor de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.