Ketenbeheerder

Als ketenbeheerder werkt Meat Friends, samen met de andere ketenpartners, intensief aan verbetering van dierenwelzijn, gezondheid (consument) en duurzaamheid. Inzoomend op dierenwelzijn zien we dat er aan de hele keten eisen gesteld worden. Deze zijn veelal gebaseerd op het Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming. Meat Friends was en is hiermee druk bezig en levert inmiddels vlees met 1, 2 en 3 sterren.

Varkenshouder

De varkenshouders waarmee Meat Friends samenwerkt, voldoen allemaal aan de eisen die Meat Friends stelt. Bijvoorbeeld eisen rondom de ruimte die voor de dieren beschikbaar moet zijn, het voer dat ze krijgen en de afleidingsmaterialen waarover de dieren kunnen beschikken.

Voer

Om de kwaliteit van het vlees te waarborgen, speelt het voer van de dieren een belangrijke rol. Meat Friends werkt met diverse voederleveranciers (waaronder Coppens Diervoeding) constant aan optimalisering van het voer.

Mestverwerking

Ook de mestverwerking is een belangrijk onderdeel van de keten. Hoe gaan we hier slim mee om opdat we het milieu zo min mogelijk belasten? Clean Minerals Bio Energy haalt de mest op bij veel varkenshouders waar Meat Friends mee samenwerkt. Deze mest verwerken zij tot biogas en elektriciteit. Aqua Purga haalt daarna in samenwerking met Clean Minerals Bio energy ook alle mineralen uit de mest. De mineralen kunnen dan hergebruikt worden.

Slacht

Meat Friends werkt met vaste slachterijen die de door Meat Friends gestelde eisen rondom dierenwelzijn te allen tijde moeten respecteren.

Nieuws