Nieuws
dinsdag 24 februari 2015

Vleessector is energiebewust

De NL vee- en vleessector is energiebewust en zit in een proces van omschakeling naar duurzamere energiebronnen (energietransitie). Dat is het uitgangspunt van het dossier energie- en waterverbruik in onze rubriek duurzaamheid.

Het veehouderijbedrijf kijkt naar investeringen in zonnepanelen en in biovergisting, waarmee dierhouderijen netto leverancier van duurzame energie kunnen worden.

De vleessector werkt zo efficiënt mogelijk, liefst geheel energieneutraal, en heeft concrete meerjarenplannen lopen.

Een routekaart moet leiden tot een stevige verdere reductie van het energiegebruik in slachterijen en verwerkende bedrijven. 

Bron: www.vlees.nl

 

 

 

 

Nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht