Nieuws
dinsdag 7 januari 2014

Varkensvoorman bedankt consument

De nieuwe varkensvoorman Rooijakkers (ZLTO) bedankt de NL consument voor het verder helpen verduurzamen van de NL varkenshouderij. In een ingezonden brief luidt het dankwoord als volgt:

'Aan de vooravond van de jaarwisseling wil ik u namens alle varkenshouders van Nederland bedanken. U heeft er samen met de varkenshouders voor gezorgd dat de NL varkenshouderij de meest duurzame ter wereld is. Als burger heeft u de verduurzaming een duw in de rug gegeven. Dat ging niet vanzelf, maar het gevolg is wel dat de NL varkenshouderij de beste en meest duurzame is van heel Europa. Misschien zelfs van de wereld. Dank daarvoor!'

'De NL varkenshouderij is wereldwijd toonaangevend en van over de hele wereld komt men hier kijken hoe wij dit doen.'

Wist u dat in Nederland de varkens op een betere vloer liggen dan elders, de dieren meer ruimte hebben en dat wij stoppen met het castreren van beren?
Wist u dat varkenshouders het gebruik van antibiotica verminderd is met 70% en de uitstoot van ammoniak daalde met 55%?
Wist u dat varkenshouders alleen nog duurzame soja zullen gebruiken in het voer, mest duurzaam verwerken tot mineralen voor planten?
Wist u dat NL varkens het meest efficiƫnt voer omzetten in vlees en zo een hele lage CO2 footprint hebben?
En wist u dat u alle dagen van de week dat alles met eigen ogen kunt zien in onze zichtstallen? Jaarlijks nemen 100.000 bezoekers een kijkje in de stal.
'Vanaf 1 januari 2014 kunt u als consument alleen nog varkensvlees kopen in de NL supermarkten met minimumeisen op het gebied van duurzaamheid. Dit hebben wij, met supermarkten, slachterijen, Dierenbescherming en Natuur & Milieu afgesproken.'

'Met uw hulp zijn NL varkenshouders het beste van alle Europese varkenshouders in staat om aan eisen te voldoen die supermarkten stellen aan duurzaam geproduceerd vlees. U herkent dit aan de EU sticker op de verpakking.'
'Nederlandse varkenshouders bedanken u! U heeft ons geholpen om voor u als klant het meest duurzame vlees te kunnen produceren.'

Was getekend Maarten Rooijakkers (ZLTO).

Nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht