Nieuws
dinsdag 31 mei 2016

Varkensvleesproductie duurzaam én efficient

Het aantal consumenten in de wereld, dat met enige regelmaat varkensvlees eet, zal de komende tien jaar toenemen van 1,5 naar 4,5 miljard mensen. Dat is het realistische vertrekpunt van een uitzending van het TV-programma Keuringsdienst van Waarde over de NL varkensvleesproductie.

Daarin wordt helder gemaakt, dat de bedrijfstak alleen aan de vraag kan voldoen als voldoende geïnvesteerd en geïntensiveerd wordt om kwantitatief én kwalitatief aan de vraag van markt en maatschappij te voldoen.

In de uitzending veronderstelt een slager dat als varkens in de wereld konden kiezen, dat ze dan massaal naar Nederland zouden komen. De makers van het programma lopen dit na door een bezoek aan één van de grootste varkenshouders van Nederland en aan een onderneemster die gekozen heeft voor een kleinschaliger, conceptmatige aanpak in het houden van varkens en het afzetten van varkensvlees. Dit schetst een beeld van de kwaliteitszorg bij beide ondernemingen en dilemma’s waar de ondernemers voor staan.

Een rondleiding bij de Nederlandse marktleider (VION) maakt duidelijk, dat het bij de productie van varkensvlees gaat om de balans tussen de goede zorg voor de dieren (bij de boer) en een hoge mate van efficiency (in de verwerking) om zoveel mogelijk mensen in binnen- en buitenland van kwalitatief goed varkensvlees te voorzien.

Kwaliteitsman Oorburg van VION legt uit, dat de schaalgrootte van varkensbedrijven of vleesproducenten ook niks zegt over de kwaliteit van de dierhouderij of het eindproduct varkensvlees. Naar zijn inschatting zal kleinschaligheid een klein deel van de markt kunnen bedienen. Gezien de mondiale vraag naar goed varkensvlees zullen verdere schaalvergroting, kwaliteitszorg en bedrijfsmatige efficiency het beeld van de vleesproductie van de toekomst meer dan ooit (moeten) gaan bepalen.

Bron: www.vlees.nl

Nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht