Nieuws
dinsdag 29 april 2014

Varkensvleesketen slaat handen ineen

De Nederlandse varkensvleesketen gaat een gezamenlijke agenda voeren voor de innovatie van de bedrijfstak en de verdere, integrale verduurzaming van de productie van Nederlands varkensvlees.

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), LTO vakgroep Varkenshouderij, de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) en de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) hebben mede daarom het Platform Varkensketen opgericht. De samenwerking versterkt de eenheid en de inkomens- en rendementspositie van de Nederlandse varkensvleesketen. Het vormt organisatorisch een antwoord op het wegvallen van het Productschap Vee en Vlees (PVV) en het Productschap Diervoeder (PD).

Een eerste ambitie van het Platform is het uitwerken en implementeren van het rapport ‘Recept voor duurzaam varkensvlees’, dat eerder dit jaar is aangeboden aan staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken en de Tweede Kamer. Het Platform Varkensketen gaat dit uitwerken tot een breed gedragen uitvoerings- en innovatieagenda voor de varkenshouderij. De kernthema’s hierin zijn 'Markt & Consument', 'Gezond & Transparant', 'Varken & Kringloop' en 'Maatschappij & Omgeving'.

Bron: www.vlees.nl

Algemene achtergrondinformatie leest u in themadossiers op www.vlees.nl.

Nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht