Nieuws
maandag 13 januari 2014

NL varkenshouderij terughoudender in antibiotica dan Denen

Diverse politici, beleidsmakers en veterinaire autoriteiten zien Denemarken vaak als goed voorbeeld waar het gaat om het antibioticagebruik bij varkens. Nederland blijkt liefst 20% lager te zitten in het gebruik hiervan, zo meldt Vee-focus.

Het Deense National Food Institute en het LEI in Wageningen hebben het gebruik in beide landen geanalyseerd en vergeleken.
Volgens het LEI zal de uitkomst voor veel beleidsmakers als verrassing komen. Zij gaan vaak uit van cijfers (EMA) waarbij alle sectoren bijeen worden geveegd; vervolgens worden landen onderling vergeleken. En dat doet volgens het LEI onrecht aan de NL varkenshouderij.

Of er in plaats van het geroemde Deense model nu een Hollands model als voorbeeld kan worden gesteld, kan de onderzoeker niet zeggen. Hij wijst er wel op dat de NL varkenshouderij hoe dan ook al jarenlang forse reducties heeft weten te bereiken.

Bron: www.vlees.nl

Nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht