Nieuws
dinsdag 5 april 2016

Nederlander zegt te willen betalen voor extra dierenwelzijn

Nederlanders zeggen bereid te zijn meer te betalen voor diervriendelijke producten. Liefst 85% van ruim 1000 landgenoten antwoordt dat in een enquête voor de EU. Deze Eurobarometer dient opvattingen in Europa over dierenwelzijn in kaart te brengen. Nederland blijkt hierin tot de koplopers te horen.

Aan 27.000 inwoners van de 28 Europese lidstaten werd een reeks vragen gesteld over dierenwelzijn. De Europese Commissie wilde weten wat de inwoners daaronder verstaan, in hoeverre ze het belangrijk vinden en welke invloed het heeft op hun koopgedrag.

De helft van de Europeanen zou graag meer diervriendelijke producten in de winkel zien. Vrijwel alle ondervraagden (94%) vinden dierenwelzijn belangrijk. 82 procent vindt dat het verbeterd moet worden. Driekwart van de mensen vindt overigens dat dit ook bij gezelschapsdieren beter moet.

De EU-inwoners die het meeste belang toekennen aan dierenwelzijn wonen in Zweden en Finland. Slowaken en Bulgaren vinden dit onderwerp het minst van belang. Vrouwen zeiden vaker dan mannen dat het welzijn van dieren belangrijk is.

De Nederlandse vleessector ziet extra dierenwelzijn als een kwestie van de markt.

Bron: Trouw

Nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht