Nieuws
dinsdag 1 maart 2016

LEI: NL varkensvleesketen wereldtop in verwerking reststromen

Nederlandse agrofood-ketens produceren steeds duurzamer. Volgens onderzoek van het LEI worden reststromen in de varkensvleesketen grotendeels hergebruikt. Maar er liggen volgens de onderzoekers nog kansen voor verdere verbetering.

Het LEI heeft onderzoek gedaan naar kansen voor verdere verduurzaming binnen vier ketens om (nog) beter om te gaan met grondstoffen. Zo heeft LEI voor de aardappel-, zuivel-, suiker en de varkensvleesketen gezocht naar kansen om (nog) duurzamer om te gaan met de grondstoffen water, energie, land, fosfaat en met reststromen (van het karkas), die grotendeels al hergebruikt worden.

Grondstoffen
Voor het gebruik van de grondstoffen liggen er kansen bij fosfaat en energie. Verbetering kan nog gevonden worden in het verlagen van het energieverbruik en het vergroten van de energieproductie via vergisting en duurzame energieproductie door zon, wind of biomassa. Tenslotte biedt het sluiten van de mineralenkringloop mogelijkheid tot het beter benutten van nutriƫnten (voedingsstoffen).

Kritische omgeving
De Nederlandse agrifoodsector heeft veel expertise opgebouwd in het produceren van voedsel met schaarse grondstoffen, dure arbeid en met een zeer kritische samenleving ten aanzien van milieu, dierenwelzijn, biodiversiteit en leefbaarheid.
Dit heeft ertoe bijgedragen, dat de NL agrofood sector innovatief is en produceert met een lage belasting voor mens, dier en omgeving.

Het onderzoek is uitgevoerd voor de Topsector Agri & Food en het ministerie van EZ.
Voor de liefhebber: het rapporten over de varkensketen of het volledige rapport; interessant is wellicht ook de speciale infographic.

Bron: vlees.nl

Nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht