Nieuws
Tuesday 17 December 2013

Land van herkomst alle vlees vanaf 1 april 2015 duidelijker op etiket

Vanaf 1 april 2015 moet het land van herkomst van vers, gekoeld en bevroren varkens-, schapen-, geiten- en pluimveevlees duidelijker op het etiket worden aangegeven. Een meerderheid van de lidstaten steunt hierin een voorstel van de Europese Commissie.

De lidstaten komen hiermee tegemoet aan een uitdrukkelijke wens van consumenten. Voor rundvlees is al een gelijksoortig systeem in werking.

Consumenten kunnen in de toekomst een gefundeerde keuze maken, waarbij op Europees niveau vaste regels komen voor het vermelden van het land waar het dier geboren is, het land waar het dier gemest is en het land waar het dier geslacht is. Een dier dat in eenzelfde land geboren, gemest en geslacht is mag op het etiket: 'Origin: Lidstaat' vermeld krijgen.

Zie voor meer informatie de nieuwe etiketteringsregels op de site van de Europese Commissie.

Bron: Europese Commissie

 

Nieuwsoverzicht

60% mannen vindt zichzelf beste BBQ-er van de familie

Aan zelfvertrouwen van de Nederlandse man geen gebrek als het om barbecueën gaat; bijna twee op de drie vindt zichzelf de beste BBQ-er van de hele familie en geeft gemiddeld een ruime 7 voor zijn eigen BBQ-skills. Ruim de helft duldt dan ook geen hulp achter de barbecue.

Nieuwsoverzicht