Nieuws
dinsdag 28 maart 2017

Internationale erkenning voor Nederlandse antibiotica aanpak

Nederland is internationaal een schoolvoorbeeld in het verder terugdringen van het antibioticagebruik in de veehouderij.

Dat is de conclusie van de FVO na een vergelijkend onderzoek hoe verschillende landen het vraagstuk zien en aanpakken.

De hoogste veterinaire dienst van de EU heeft in het najaar gekeken naar de aanpak van het antibioticavraagstuk in de diverse EU-lidstaten. Daarbij is vooral bekeken hoe veehouderijen en hun dierenartsen het in de praktijk hebben opgepakt. De veehouderijsectoren hebben met gerichte sectorplannen destijds het initiatief genomen en de Nederlandse overheid heeft dat opgepakt. Daarmee heeft ons land goede resultaten geboekt en kan Nederland als voorbeeld dienen voor andere landen.

De FVO rapporteert, dat Nederland tussen 2009 en 2015 een significante reductie van 58,4% heeft weten te realiseren in het antibioticagebruik in de veehouderij. De organisatie schrijft het succes toe aan de goede samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en stakeholders, aan het onafhankelijk en intensief volgen van de voortgang en aan de transparantie over zowel de behaalde resultaten als over resterende knelpunten.

De rapporteurs wijzen er verder op dat ons land zeer bewust is van het belang van het blijven bevorderen van een goede diergezondheid en op basis daarvan bereid is om samen de schouders te zetten onder het terugdringen van het antibioticagebruik om het resistentievraagstuk te helpen oplossen.

Bron: COV.nl en www.vlees.nl

Nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht