Nieuws
Tuesday 26 July 2016

Het knorren van varkens zegt iets…

Het geknor van varkens zegt iets over het welzijn, maar ook over individuele persoonlijkheid. Dit blijkt uit een onderzoek (Universiteit Belfast) bij 72 mannelijke en vrouwelijke jonge varkens naar hun geknor en hun gedrag.

De helft van de varkens werd in ruime stal op stro gezet; de andere helt op betonnen vloeren met roosters. Daarna werd bekeken hoe de varkens reageerden op isolatie en op nieuwe objecten. Varkens met een actieve persoonlijkheid bleken sowieso meer te knorren dan de meer passieve types. Verder bleek, dat mannelijke varkens in de minder prettige huisvesting meer knorden dan de dieren op het stro. Volgens de onderzoekers kan dit erop wijzen dat mannelijke varkens gevoeliger zijn voor hun omgeving.

De testresultaten zouden aantonen dat elk varken anders knort en zo de eigen persoonlijkheid laat zien. Dit inzicht zou kunnen helpen om het varkensgedrag en de onderlinge communicatie beter te begrijpen. Het knorren zegt verder iets over de mate van welzijn, maar dat is ook weer sterk afhankelijk van de persoonlijkheid. Zo kan de geoefende varkenshouders in de stal niet alleen zien, maar ook horen of het goed met de varkens gaat.

Bron: pigbusiness.nl

Nieuwsoverzicht

60% mannen vindt zichzelf beste BBQ-er van de familie

Aan zelfvertrouwen van de Nederlandse man geen gebrek als het om barbecueën gaat; bijna twee op de drie vindt zichzelf de beste BBQ-er van de hele familie en geeft gemiddeld een ruime 7 voor zijn eigen BBQ-skills. Ruim de helft duldt dan ook geen hulp achter de barbecue.

Nieuwsoverzicht