Nieuws
dinsdag 28 januari 2014

Goede informatie van belang bij vleeskeuze

Voedselveiligheid is een basisvereiste en Nederlandse consumenten verwachten dat dierenwelzijn ‘gewoon geregeld’ is. Uit onderzoek door ABN-Amro blijkt dat bij het kopen van vleesproducten ook andere factoren spelen. Duitse consumenten hebben weer andere beweegredenen om vlees te kopen.

Van de ondervraagden vindt ruim een kwart de prijs het belangrijkst. Deze moet zeker 10% omlaag om de vleesconsumptie te stimuleren. Vleesproducten die het beste uit smaaktesten komen zijn voor een kwart van de ondervraagden reden voor aankoop.

De derde factor zijn informatielabels zoals gangbaar, biologisch en 'beter leven', maar ook informatie over lagere vetpercentags. Dit is voor 20% van de mensen van belang. Verder moet duidelijk zijn hoe veehouders voor de dieren zorgen en moet er informatie zijn over de regio en het land van herkomst.

De bank heeft een vergelijkbaar onderzoek gedaan in Duitsland, met verrassende verschillen.
42% vindt regionale herkomst het belangrijkst;
40% van de Duitsers wordt blij van informatie over de regio en het land van herkomst van het vlees;
40% hecht aan informatie over gangbaar, biologisch en 'beter leven';
36% vindt het belangrijk te weten wie de veehouder is en hoe hij voor de dieren zorgt;
34% van de mensen is gevoelig voor een prijsverlaging van 10%.

Mensen die vlees zeggen te willen minderen, doet dat in 63% van de gevallen om gezondheidsredene, op enige afstand gevolgd door ethische argumenten als dierenwelzijn en milieu aanvoert. De prijs van vlees speelt bij 18% van de consumenten een rol om minder vlees te kopen

Bron: www.vlees.nl

Nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht