Nieuws
dinsdag 6 januari 2015

Dijksma: veehouderij maakt meters in verdere verduurzaming

De NL veehouderij maakt meters met de verdere verduurzaming van de bedrijfsvoering. Staatssecretaris Dijksma wijst in een brief aan de Tweede Kamer met name ook op ontwikkelingen in het kader van het Recept voor Duurzaam Varkensvlees van de samenwerkende varkensvleesketen.

Aanleiding voor de brief is de vijfde tussenrapportage van de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij (UDV), een samenwerkingsverband tussen overheid en het bedrijfsleven. 'Ketens nemen steeds meer zelf de regie', schrijft Dijksma, en werken actief aan het verder verhogen van het duurzaamheidsniveau in de markt en het terugkoppelen hiervan voor de veehouder.

De UDV ambieert dat vanaf 2015 alle nieuwe stallen tenminste voldoen aan het niveau van de zogeheten Plusstal. Deze scoren hoger dan wettelijk voorgeschreven is op de gebieden van dierenwelzijn, milieu, energie en ammoniak. Deze komen vanaf 2015 in aanmerking voor financiële garanties door de overheid waarbij de Stichting Milieukeur een (certificerende) rol gaat spelen.

Zie ook: www.uitvoeringsagendaduurzameveehouderij.nl.

 

Bron: www.vlees.nl

 

 

 

 

Nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht