Nieuws
Thursday 17 April 2014

Antibioticaresistentie flink teruggedrongen

Door een veel terughoudender gebruik van antibiotica is de resistentie daartegen onder Nederlands vee flink teruggedrongen. Hoogleraar Mevius, (CVI Lelystad en Universiteit Utrecht) kwalificeert de ontwikkelingen als 'boven verwachting' en als bijzonder goed nieuws, waar de wereld met de nodige bewondering naar kijkt.

Mevius schrijft de verdiensten toe aan de forse reductie van het antibioticagebruik in de hele Nederlandse veehouderij. In alle sectoren lopen Plannen van Aanpak en hebben bedrijfsleven en overheid (medio 2009) afspraken gemaakt, die onder het toezicht van de onafhankelijke Diergeneesmiddelen Autoriteit (sDA) zijn op gepakt en uitgevoerd. De behaalde resultaten lopen inmiddels vóór op de doelstellingen van de overheid. en komen volgens Mevius ook naar voren in het jongste MARAN-rapport, waarmee de ontwikkelingen op dit gebied worden bijgehouden.

Wat betreft de volksgezondheid relativeert Mevius de vrees: 'Er is geen één op één relatie tussen antibioticagebruik in de veehouderij en de volksgezondheid. Het gevaar was niet zo groot en lag complexer. Het ging erom, dat de veehouderij te veel bijdroeg aan een reservoir van resistentie, wat met name een probleem is in en voor de ziekenhuizen en die bijdrage wordt nu snel afgebouwd.'

Bron: www.vlees.nl

Algemene achtergrondinformatie leest u in het themadossier antibiotica op www.vlees.nl.

Nieuwsoverzicht

60% mannen vindt zichzelf beste BBQ-er van de familie

Aan zelfvertrouwen van de Nederlandse man geen gebrek als het om barbecueën gaat; bijna twee op de drie vindt zichzelf de beste BBQ-er van de hele familie en geeft gemiddeld een ruime 7 voor zijn eigen BBQ-skills. Ruim de helft duldt dan ook geen hulp achter de barbecue.

Nieuwsoverzicht