Nieuws
dinsdag 26 mei 2015

Antibioticagebruik in varkenssector opnieuw gedaald

Het antibioticagebruik in de varkenshouderij is in 2014 opnieuw gedaald. Vorig jaar werd door varkenshouders 4,4 procent minder antibiotica gebruikt ten opzichte van 2013. Ook worden in de varkenshouderij nagenoeg geen ‘voor de humane sector kritische middelen’ meer gebruikt. Dat concludeert de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) in het rapport ‘Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2014: Trends, benchmarken bedrijven en dierenartsen’.

Het rapport beschrijft het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren en het voorschrijfpatroon van dierenartsen in 2014.
 
Verheugd
 
De varkenssector is verheugd dat er opnieuw een daling van het antibioticagebruik is waargenomen, ook al is deze beperkter dan voorgaande jaren. ‘Wij hebben als varkenshouderij de afgelopen jaren grote stappen vooruit gezet en worden in het buitenland zelfs als voorbeeld gesteld. Wij zijn blij dat er nog steeds een (beperkte) daling van het antibioticagebruik zichtbaar is in de SDa-cijfers’, zegt voorzitter Ingrid Jansen van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en tevens voorzitter van de Werkgroep Varkens van de Taskforce Antibioticaresistentie. ‘Goed nieuws is ook dat het gebruik van, voor de humane sector ‘kritische middelen’ in de varkenshouderij vrijwel op nul staat.’
 
Verwachting
 
Dat de daling van het antibioticagebruik beperkter is dan in voorgaande jaren, ligt volgens Jansen in de lijn der verwachting. ‘De varkenssector heeft tussen 2009 en 2014 een flinke reductie behaald en het laaghangend fruit is geplukt.’ Belangrijk is volgens Jansen echter ook, om niet alleen te focussen op daling van het antibioticagebruik. ‘Minstens zo belangrijk is ons te richten op verantwoord gebruik én het verder verhogen van de varkensgezondheid zodat een ziek dier altijd behandeld kan blijven worden.’
 
Niet stil zitten
 
De positieve cijfers zijn overigens geen reden om stil te zitten. Integendeel, meent Jansen. ‘Wij zijn er nog niet. Daarom wordt, in samenwerking met onder andere de SDa, nagedacht over aanvullende acties.’ Met eventuele aanvullende maatregelen moet het volgens Jansen mogelijk zijn om het antibioticagebruik verder te verminderen én antibiotica nog verantwoorder in te zetten.

Bronn: www.vleesmagazine.nl

 

 

 

 

 

Nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht